Verkmästaregatan 22 – fasadarbete fortsätter

På Verkmästaregatan 22 är vi klara med rengöringen av taket samt målning av detsamma. Vidare ska rengöring av fasaden göras klart och därefter målning. Sophämtningen har blivit påverkad av att ställningen gör det trångt för sopbilen att komma ner. Torsdagar kommer därför sopkärlen att stå på utsidan av fastigheten för att bli tömda. Hittar du inte kärlet i soprummet så står det alltså på utsidan.
Arbetet kan komma att ta någon månad till.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.