Rättigheter och skyldigheter

Hyresgäster har många rättigheter – boendeskyddet och besittningsskyddet är starkt.

Som hyresgäst har man skyldigheter i vad som kallas vårdplikt:

1. Aktsamhet
Hyresgästen måste vara rädd om sin lägenhet, se till att den är hel och ren och fri från skadedjur.

2. Skador och ersättning
Agerar du som hyresgäst vårdslöst eller inte anmäler fel i lägenheten kan du bli ersättningsskyldig till hyresvärden. Hyresgästens ansvar omfattar också skador som kan uppstå av personer som befinner sig i lägenheten, t.ex. hantverkare du anlitat eller vänner.

3. Brand- och vattenskador
Om brand eller vattenläcka uppstått på grund av att hyresgästen brustit i omsorg och tillsyn av sin lägenhet kan hyresvärden komma med ett skadeståndskrav.

Våra skyldigheter som hyresvärd kallas underhållsplikt.

I hyreslagen står att hyresvärden på dagen som hyresgästen flyttar in ska ha bostaden ett beboeligt och acceptabelt skick, enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.

Underhållsplikten gäller under hela hyresperioden. Det står också att hyresvärden, med skäliga tidsmellanrum, ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer som kan tänkas behövas på grund av normalt slitage och föråldring.

Comments are closed.