Parkering

Parkering
Vi har några parkeringsplatser och garage vid nästan alla våra fastigheter. För att ställa sig i kö kontakta oss. Snöskottning av parkeringsplatsen sköts av dig som hyresgäst.

Uppsägning av p-plats
För att säga upp en parkering fyll gärna i blanketten Uppsägning parkering/garage och skicka till oss.

Generellt gäller 3 månaders uppsägning av parkeringsplats, men titta på avtalet
för att veta vad som gäller för just din parkering.

Comments are closed.